Written by admin on March 1st, 2012

Ifall man vill ha en brasa i sitt hem så är man inte ensam, många tycker om den mysfaktor som finns i att tända en bra en kylig dag. Men ifall man inte har en skorsten i huset så kan man inte elda på traditionellt vis med ved. Dock så kan man numera köpa en skorstensfri öppen spis, denna eldas med ett speciellt bränsle som enbart gör så att elden avger vatten och en obetydlig mängd koldioxid. Detta innebär att man kan montera en skorstensfri öppen spis i ett hem utan skorsten utan att man behöver oroa sig för vare sig sot eller rök. Denna typ utav eld är klassad som dekorationseld, detta innebär att man ur en säkerhetssynpunkt betraktar den på samma sätt som man ser på värmeljus och liknande, detta innebär att man inte behöver söka någon typ utav tillstånd för att använda denna produkt vilket givetvis underlättar.

 

Comments are closed.